Kisfaludy Sándor Emlékház – Sümeg

Kisfaludy Sándor Emlékház
Sümeg

Sümeg számos látnivalója közül kiemelkedik az egyház- és népművészeti, valamint irodalmi jelentőségű Kisfaludy Sándor Emlékház. Az intézmény a neves reformkori költő, Kisfaludy Sándor egykori otthonában működik. A kúriaszerű házat a 17. században emelték, építtetője a Sándorffy család volt, s a költő apja, Kisfaludy Mihály házassága révén került a Kisfaludyak tulajdonába. Kisfaludy Sándor 1800-ban, a napóleoni háborúkat követően telepedett le itt ifjú feleségével, Szegedy Rózával. Mivel leszármazottaik nem voltak, a rokonság a házat a veszprémi püspökségnek adta el. Az épület ettől kezdve a mindenkori uradalmi intéző hajlékaként szolgált, majd az egyházi birtokok kisajátítása során állami tulajdonba került. 1950-től működik falai közt a Kisfaludy Emlékház, 1990 óta pedig a sokrétű emlékgyűjteménynek helyet biztosító múzeum.

Kisfaludy Sándor
(1772–1844)

(Sümeg, 1772. szeptember 27. – Sümeg, 1844. október 28.) Dunántúli birtokos nemesi családba született. Jogi tanulmányok után katonának állt, 1793-tól a bécsi nemesi testőrség tagja, Bécsben vált nagyvilági társasági férfivá. Hódításai, szerelmi ügyei végigkísérték katonatiszti pályáját. A napóleoni háborúk során francia fogságba esett, Provence-ban művelt kedvesével többek között Petrarca-verseket olvasott. Szerelmes dalainak jó része ott született. Petrarca szonettjei hatására alakította ki a zárt rímképletű magyar lírai dalformát, a két-két keresztrímből és két-két párrímes sorból álló, összesen tizenkét soros versalakzatot, amelyet Himfy-strófának nevez a verstan. 1797-ben hazaérkezett a fogságból, a katonaságot elhagyván 1800-ban feleségül vette Szegedy Rózát, aki fogságban írt verseinek címzettje volt. A házassággal kapott birtokok biztos megélhetést nyújtottak számára. Házassága első évében, álnéven lépett a nyilvánosság elé a Himfy szerelmeivel. Óriási sikert aratott. 1808-ban a Napóleon elleni felkelés során őrnagyként József főherceg szárnysegédje lesz, a napóleoni csapatok a győri csatában leverik a felkelést. Ezt követően az irodalmi, közéleti tevékenység tölti ki mindennapjait. 1820-ban a Marczibányi-intézet a korábbi években megjelent legjobb magyar könyv jutalmát, 400 forintot Kisfaludy Regéinek ítélte, a költő az összeget egy magyar zsebkönyv megalapítására ajánlotta fel, így indult meg az Auróra, amelyet öccse, Kisfaludy Károly szerkesztett. 1830-ban a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává nevezték ki a nyelv- és széptudományok osztályába, 1835-ben lemondott a tagságról; az Akadémia tiszteleti taggá választotta. Felesége, Szegedy Róza 1832-ben meghalt, 1834-ben nőül vette a 22 éves Vajda Amáliát, kiegyensúlyozott házassága 1841-ben Amália halálával ért véget.

Kisfaludy a Himfy szerelmei című dalciklusával a magyar irodalmi ízlés jelentős fordulatát vezette be, költészetével előkészítője a magyar romantikának. Személyes fáradozásainak eredménye volt, hogy Kolozsvár előtt és Pest előtt Balatonfüreden felépült és működni kezdett az első magyar kőszínház.

Elérhetőségek

Cím: 8330 Sümeg, Kisfaludy Sándor tér 2.


Telefon: 70/466-4036


E-mail: kisfaludyemlekhaz@gmail.com


Nyitva tartás: Kedd-Szombat 9-16 óráig


www.facebook.com/KisfaludyEmlekhaz, www.sumegiprogramok.hu